Digital Media Services | Events

לקחי התהליך המדיני – שאלות ותשובות

Tel-Aviv University
מר עומר צנעניתא"ל (מיל.) אודי דקל, סגן ראש המכון למחקרי בטחון לאומי. מר אשרף אל-עג'רמי, השר לשעבר לענייני אסירים ברשות הפלסטינית. מר דן רותם, יועץ מדיני, מרכז ס. דניאל אברהם לשלום במזרח התיכון. מנחה: ד"ר אפרים לביא, מנהל מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום.
  • Location: Tel Aviv University
  • Date: Sunday, 01 January 2012