Digital Media Services | Events

דעת הקהל בארצות הברית כלפי ישראל

Tel-Aviv University

מושב שני: השלכות ומשמעויות במרחב האזורי ובזירה הבינלאומית

יו"ר: ד"ר אפרים לביא, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל אביב 

  • Lecturer(s): ד"ר אמנון כוורי, בית ספר לאודר לממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה
  • Location: TAU
  • Date: Monday, 01 June 2015