Digital Media Services | Events

הציבור מטומטם ולכן אנחנו נשלם? על האפקט העדתי והדתי בבחירות לכנסת ה-20

Tel-Aviv University

מושב ראשון: השלכות ומשמעויות במרחב הישראלי

יו"ר: פרופ' אמל ג'מאל, ראש מכון וולטר ליבך, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב  

  • Lecturer(s): ד"ר יפעת ביטון, בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי המכללה למנהל
  • Location: TAU
  • Date: Monday, 01 June 2015