Digital Media Services | Events

פאנל: המשא ומתן עם איראן - לקראת ה- 30 ביוני, מה צפוי ומה ראוי?

Tel-Aviv University
משתתפים:
פרופ' יאיר עברון, חוקר בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומי
ד"ר אפרים אסכולאי, חוקר בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומי
ד"ר אמילי לנדאו, ראש פרויקט בקרת נשק וביטחון אזורי, המכון למחקרי ביטחון לאומי
 
  • Lecturer(s): מנחה: מר אואן אלתרמן, חוקר, המכון למחקרי ביטחון לאומי
  • Location: INSS
  • Date: Thursday, 07 May 2015