Digital Media Services | Events

התייחסות לנושא המודלים להסדר קבע - הערכת המעשי והאפשרי במבט השוואתי

Tel-Aviv University
  • Lecturer(s): פרופ' גליה גולן, המרכז הבינתחומי הרצליה והאוניברסיטה העברית בירושלים, אמריטה
  • Location: Gilman Building, TAU
  • Date: Sunday, 15 December 2013