Digital Media Services | Events

פרופ' יורם פרי - ביקורת התקשורת ההגמונית

Tel-Aviv University

דברי פתיחה: יו"ר המושב השני, ד"ר הגר להב, חברת הנהלת קשב, המכללה האקדמית ספיר

  • Lecturer(s): פרופ' יורם פרי, ראש המכון ללימודי ישראל, אוניברסיטת מרילנד
  • Location: TAU
  • Date: Sunday, 01 January 2012