Digital Media Services | Events

ד"ר יאיר הירשפלד - הרהורים על אוסלו ורעיונות לפתרון עתידי

Tel-Aviv University
  • Lecturer(s): ד"ר יאיר הירשפלד, אוניברסיטת חיפה ומנכ"ל הקרן לשיתוף פעולה כלכלי, ECF
  • Location: אוניברסיטת תל אביב
  • Date: Thursday, 20 June 2013