Digital Media Services | Events

מה מניע צמיחה כלכלית לאורך זמן?
 • Lecturer(s) פרופ' ליאו ליידרמן – ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
 • Location בר שירה
 • Date Wednesday, 20 March 2019
in העולם הכלכלי החדש: מגמות גלובליות והצפי לעתיד
"מסילת ישרים" לר' חיים משה לוצאטו (רמח"ל) וספרות המוסר היהודית
 • Lecturer(s) פרופ' יונתן מאיר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 • Location צימבליסטה
 • Date Tuesday, 19 March 2019
in ארון הספרים היהודי: קריאה מחדש
אינטליגנציה רגשית מלאכותית
 • Lecturer(s) פרופ' יעל חנין
 • Location ננו
 • Date Monday, 18 March 2019
in מפגש 7
כלכלה התנהגותית: מקומם של רגשות וגורמים פסיכולוגיים בקבלת החלטות כלכליות
 • Lecturer(s) פרופ' ליאו ליידרמן – ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
 • Location בר-שירה
 • Date Sunday, 17 March 2019
in העולם הכלכלי החדש: מגמות גלובליות והצפי לעתיד
יוסף קארו – מגירוש ספרד ועד לכתיבת ה"שולחן ערוך"
 • Lecturer(s) פרופ' אריה אדרעי, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location צימבליסטה
 • Date Tuesday, 12 March 2019
in ארון הספרים היהודי: קריאה מחדש
טראומה נפשית והלם קרב - טיפול ומניעה
 • Lecturer(s) פרופ' יאיר בר-חיים, בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב
 • Location בר-שירה
 • Date Monday, 11 March 2019
in טראומה נפשית והלם קרב - טיפול ומניעה
הכלכלה הגלובלית: השחקנים העיקריים והסוגיות המרכזיות
 • Lecturer(s) פרופ' ליאו ליידרמן – ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
 • Location בר שירה
 • Date Wednesday, 06 March 2019
in העולם הכלכלי החדש: מגמות גלובליות והצפי לעתיד
ספר הזוהר: בין קבלה למיסטיקה
 • Lecturer(s) פרופ' רחל אליאור, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • Location צימבליסטה
 • Date Tuesday, 05 March 2019
in ארון הספרים היהודי: קריאה מחדש