· Courses
· Research
· Events
· General
· Live Events
· Services
· Help
· Contact Us


Social Sciences


 

 

 

הרצאות מוקלטות מתוך מפגש הפתיחה של המחזור השני -  ספטמבר 2004

 

 

מדיניות, כלכלה וחברה - ומה שביניהם

ד"ר דן בן-דוד

החוג למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל-אביב

להרצאה המוקלטת

 

 

 

השלטון והחוק

פרופ' זאב סגל

החוג למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל-אביב

להרצאה המוקלטת

 

 

 

הופק על-ידי

 ספטמבר 4002

הצפייה בהרצאות המוקלטות מצריכה נגן מדיה של מיקרוסופט –

להורדת נגן המדיה

 

 


 

   Video services are provided by the Computing Division Video Team.    Disclaimer