שרת וידאו הישן יחדול לתת שרותים בסוף חודש אוקטובר

מתאמי וידאו מתבקשים לסיים את העברת הקורסים לשרת החדש

לפני תחילת שנת הלימודים 2011-2012