Digital Media Services | Events

Sunday, 22 December 2013 08:04

שתי מדינות – מרחב אחד

Additional Info

 • Lecturer(s) מר מירון רפפורט, עיתונאי
 • Location Gilman Building, TAU
 • Date Sunday, 15 December 2013
Sunday, 22 December 2013 08:02

מדינה אחת - דמוקרטית

Additional Info

 • Lecturer(s) מר מרזוק חלבי, סופר, משפטן
 • Location Gilman Building, TAU
 • Date Sunday, 15 December 2013

בין דבריו מתאר רון פונדק את המודל שאמור היה מר אורי אליצור ("מקור ראשון") להציע:

מדינה אחת – יהודית. נבצר מאורי להגיע לכנס עקב חסימת דרכים בסופת השלג שהתחוללה ביום האירוע.

Additional Info

 • Lecturer(s) יו"ר: ד"ר רון פונדק, יו"ר פורום ארגוני השלום
 • Location Gilman Building, TAU
 • Date Sunday, 15 December 2013
Sunday, 22 December 2013 07:55

Opening and Greetings

Additional Info

 • Lecturer(s) Ms. Kerstin Müller, Director of the Tel Aviv office of the Heinrich Böll Foundation
 • Location Gilman Building, TAU
 • Date Sunday, 15 December 2013
Sunday, 22 December 2013 07:55

פתיחה ודברי ברכות

Additional Info

 • Lecturer(s) פרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ
 • Location Gilman Building, TAU
 • Date Sunday, 15 December 2013

Additional Info

 • Location TAU
 • Date Thursday, 21 November 2013

Additional Info

 • Lecturer(s) פרופ' גדל וולפספלד, בית הספר לתקשורת, המרכז הבינתחומי הרצליה
 • Location TAU
 • Date Thursday, 21 November 2013

Additional Info

 • Lecturer(s) פרופ' אמאל ג'מאל, החוג למדעי המדינה, אוניברסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Thursday, 21 November 2013

דברי פתיחה: יו"ר המושב השני, ד"ר הגר להב, חברת הנהלת קשב, המכללה האקדמית ספיר

Additional Info

 • Lecturer(s) פרופ' יורם פרי, ראש המכון ללימודי ישראל, אוניברסיטת מרילנד
 • Location TAU
 • Date Sunday, 01 January 2012

Additional Info

 • Lecturer(s) ד"ר דניאל דור, החוג לתקשורת, אוניברסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Thursday, 21 November 2013
You are here:ארועים/Webcast Events - Peace