Digital Media Services | Events

ערב עיון לציון שנה לפטירתו של עורך הדין יששכר פישר ז"ל

ערב עיון לציון שנה לפטירתו של עורך הדין יששכר פישר ז"ל

מרכז פישר לממשל תאגידי ולרגולציה של שוק ההון

דוברים:
פרופסור אהוד קמר, מנהל מרכז פישר
פרופסור רון חריס, דקאן הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
מר אבי פישר, יושב ראש הדירקטוריון ומנהל כללי, כלל תעשיות בע"מ

  • Location TAU
  • Date Sunday, 25 May 2014

  • Lecturer(s) השופט ד"ר יורם דנציגר, בית המשפט העליון
  • Location TAU
  • Date Sunday, 25 May 2014

  • Lecturer(s) סבר פלוצקר, עורך כלכלי ראשי ופרשן, ידיעות אחרונות
  • Location TAU
  • Date Sunday, 25 May 2014

You are here:Faculty of Law/ערב עיון לציון שנה לפטירתו של עורך הדין יששכר פישר ז"ל