Digital Media Services | Events

מדינת הרווחה והתמודדותה עם אתגרי אי-שוויון, עוני והדרה

מדינת הרווחה והתמודדותה עם אתגרי אי-שוויון, עוני והדרה

תאריך: 13.2.14

יו"ר המושב: פרופ' עידית וייס-גל

מברכים:

-פרופ' דינה פריאלניק, סגנית רקטור אוניברסיטת תל אביב

-פרופ' בלהה דוידזון ערד, ראשת בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב

-פרופ' מנחם מוניקנדם, ראש ESPAnet ישראל, הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל

 • Location TAU
 • Date Thursday, 13 February 2014

 • Lecturer(s) פרופ' דפנה ברק ארז, שופטת בבית המשפט העליון, ולשעבר דקנית הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Thursday, 13 February 2014

דברי יו"ר המליאה - ד"ר ליה לוין

 • Lecturer(s) פרופ' ג'וני גל, דיקן ביה"ס לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פול ברוואלד, האוניברסיטה העברית
 • Location TAU
 • Date Thursday, 13 February 2014

 • Lecturer(s) ברברה סבירסקי, מייסדת ומנהלת מרכז אדוה, מידע על שוויון וצדק חברתי
 • Location TAU
 • Date Thursday, 13 February 2014

 • Lecturer(s) דינה משכילייסון, הצגת המאמר הזוכה
 • Location TAU
 • Date Thursday, 13 February 2014

You are here:Society & Politics/The Bob Shapell School of Social Work - בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל/מדינת הרווחה והתמודדותה עם אתגרי אי-שוויון, עוני והדרה