Digital Media Services | Events

בשם החוק - היועץ המשפטי לממשלה והפרשות שטלטלו את המדינה

בשם החוק - היועץ המשפטי לממשלה והפרשות שטלטלו את המדינה

ערב עיון לרגל צאת ספרה של עו"ד דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.

תאריך: 6.11.13

מברכים:
-כבוד השר גדעון סער, שר הפנים
-כבוד השופט עוזי פוגלמן, שופט בית המשפט העליון

 • Location TAU
 • Date Wednesday, 06 November 2013

 • Lecturer(s) ד"ר מיכל שקד, מחברת הביוגרפיה "משה לנדוי, שופט"
 • Location TAU
 • Date Wednesday, 06 November 2013

 • Lecturer(s) פרופ' ישי בלנק, סגן דקאן, הפקולה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Wednesday, 06 November 2013

 • Lecturer(s) פרופ' ניר קידר, ראש בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר
 • Location TAU
 • Date Wednesday, 06 November 2013

 • Lecturer(s) עו"ד דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ)
 • Location TAU
 • Date Wednesday, 06 November 2013

You are here:Faculty of Law/בשם החוק - היועץ המשפטי לממשלה והפרשות שטלטלו את המדינה