Digital Media Services | Events

לקראת חוק האוטיזם – למה חוק, למה אוטיזם, למה עכשיו?

לקראת חוק האוטיזם – למה חוק, למה אוטיזם, למה עכשיו?

תאריך: 23.6.13

דיון פתוח בהנחיית רינו צרור,
ברכות: שי לביא, ראש מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה והפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
דברי פתיחה: נדב דוידוביץ', המחלקה למנהל מערכות בריאות, אוניברסיטת בן-גוריון
גדי לובין, ראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות
בלה בן גרשון, ראש המחלקה לאוטיזם, שירות בריאות הנפש, משרד הבריאות
שגית מור, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה
נעמה לרנר, מנהלת המחלקה הקהילתית, ארגון "בזכות"
דנה דימנט, דוברת קואליציית הורים לילדים עם מוגבלויות
רונן גיל, אס"י – פעילי הקהילה האוטיסטית בישראל

  • Location אוניברסיטת תל אביב
  • Date Sunday, 23 June 2013

You are here:Faculty of Law/לקראת חוק האוטיזם – למה חוק, למה אוטיזם, למה עכשיו?