Digital Media Services | Events

20 שנה לתהליך אוסלו - הצלחה ו/או כשלון

20 שנה לתהליך אוסלו - הצלחה ו/או כשלון

יום עיון לציון 20 שנים לתהליך אוסלו,
20.6.13

דוברים:
-פרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב
-פרופ' עוזי רבי, ראש מרכז משה דיין וראש החוג להיסטוריה של המזרח-התיכון,
אוניברסיטת תל-אביב
-ד"ר ראובן פדהצור, מנהל מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי, המכללה האקדמית נתניה
-מר מארק ברטהולד, מנהל קרן היינריך בל, ישראל

 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) דברי יו"ר המושב, פרופ' אמריטוס שמעון שמיר, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) תא"ל (מיל.) ד"ר אפרים סנה, יו"ר מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) מר יוסי שריד, לשעבר שר החינוך ושר לאיכות הסביבה
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) דברי יו"ר המושב: ד"ר רון פונדק, יו"ר משותף של פורום ארגוני השלום הפלסטיני ישראלי
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) ד"ר אפרים לביא, מנהל מרכז תמי שטינמץ, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) פרופ' אלי פודה, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) פרופ' אשר ססר, החוג למזה"ת ומרכז משה דיין, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) ד"ר רון פונדק, יו"ר משותף של פורום ארגוני השלום הפלסטיני ישראלי
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) דברי יו"ר המושב: מר אמנון לורד, עורך בכיר, מקור ראשון
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) פרופ' תמי הרמן, האוניברסיטה הפתוחה והמכון הישראלי לדמוקרטיה
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) הרב ד"ר יואל בן נון, ממייסדי ישיבת הר עציון
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) ד"ר תייסיר עמרו, מומחה לכלכלה, הרשות הפלסטינית
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) ד"ר אביחי שניר, בית הספר לבנקאות ושוק ההון, המכללה האקדמית נתניה
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) עו"ד גדעון ברומברג, מנכ"ל ישראלי, ארגון ידידי כדור הארץ המזה"ת
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) יו"ר פעילה עו"ד אל"מ (מיל.) פנינה שרביט-ברוך, חוקרת בכירה ב- INSS , לשעבר רמ"ח הדין
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) פרופ' אייל גרוס, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) ד"ר יעל רונן, מכללת שערי משפט, הוד השרון
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) עו"ד היבה חוסייני, לשעבר יועצת משפטית של המשלחת הפלסטינית למו"מ עם ישראל
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) עו"ד אל"מ (מיל.) דניאל רייזנר, לשעבר רמ"ח הדין הבינלאומי בפרקליטות הצבאית
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) דברי יו"ר המושב: ד"ר ראובן פדהצור, מנהל מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) הגנרל קלאוס נאומן, Former Chairman of the North Atlantic Military Committee of NATO
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) ח"כ ציפי חוטובלי, סגנית שר התחבורה
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 20 June 2013

You are here:Society & Politics/The Tami Steinmetz Center for Peace Research - מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום /20 שנה לתהליך אוסלו - הצלחה ו/או כשלון