Digital Media Services | Events

כנס רובוטיקה: צעצוע או כלי מלחמה?

כנס רובוטיקה: צעצוע או כלי מלחמה?

תאריך: 21/05/13

 • Lecturer(s) חה"כ יעקב פרי, שר המדע הטכנולוגיה והחלל
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 21 May 2013

 • Lecturer(s) עו"ד רמי חדאד, מנכ"ל רובוטיקס
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 21 May 2013

 • Lecturer(s) ד"ר אלי קולברג, מאגד הרובוטיקה האוניברסיטאי, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר אילן
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 21 May 2013

 • Lecturer(s) דברי יו"ר המושב, יערית לוי, מנהלת אזור ישראל, FIRST
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 21 May 2013

 • Lecturer(s) מיכאל מטיאס, תלמיד כיתה יא', קפטן משותף של קבוצת הרובוטיקה בבית הספר האמריקאי הבינלאומי באבן יהודה
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 21 May 2013

 • Lecturer(s) ליאת סגל, אמנית, Sweet Tech Studio
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 21 May 2013

 • Lecturer(s) ד"ר אמיר שפירא, ראש המעבדה לרובוטיקה, המחלקה להנדסת מכונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 21 May 2013

 • Lecturer(s) ד"ר סיגל ברמן, המחלקה להנדסת תעשיה וניהול, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 21 May 2013

דברי מבוא לפתיחת המושב: פרופ' אלוף (במיל.) יצחק בן ישראל, ראש סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון, יו"ר המושב

 • Lecturer(s) קרלוס בנעים, מנכ"ל Robologics
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 21 May 2013

 • Lecturer(s) ארז דותן, מנכ"ל iScan Robotics
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 21 May 2013

 • Lecturer(s) אהוד גל, מנכ"ל חברת Defense Vision Ltd
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 21 May 2013

 • Lecturer(s) פרופ' גל קמינקא, ראש מאגד הרובוטיקה האוניברסיטאי, המחלקה למדעי המחשב ומרכז גונדה לחקר המוח, אוניברסיטת בר-אילן
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 21 May 2013

 • Lecturer(s) פרופ' עירד בן-גל, ראש המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 21 May 2013

 • Lecturer(s) לירן ענתבי, דוקטורנטית בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל-אביב ועמיתת מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 21 May 2013