Digital Media Services | Events

סייבר וביטחון בחלל

סייבר וביטחון בחלל

נערך באוניברסיטת תל אביב,

20.3.12

 • Lecturer(s) פרופ' אלוף (במיל.) יצחק בן ישראל, ראש סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 20 March 2012

 • Lecturer(s) חברת הכנסת ציפי לבני, ראש האופוזיציה ויו"ר תנועת קדימה
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 20 March 2012

 • Lecturer(s) יו"ר: תא"ל (במיל.) אמנון הררי, ראש מנהלת החלל והלוויינות, משרד הביטחון
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 20 March 2012

 • Lecturer(s) סא"ל עפר לפיד, מנהלת החלל והלוויינות, משרד הביטחון
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 20 March 2012

 • Lecturer(s) טל דקל, חוקר בסדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 20 March 2012

 • Lecturer(s) דורון אלינב, מנהל שיווק, גילת רשתות לווין
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 20 March 2012

 • Lecturer(s) יו"ר: ד"ר דגנית פייקובסקי, מנהלת אקדמית, סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 20 March 2012

 • Lecturer(s) מר ניקולה רוש, סגן ראש המשלחת, שגרירות צרפת בישראל
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 20 March 2012

 • Lecturer(s) יו"ר: פרופ' חיים אשד, סוכנות החלל הישראלית
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 20 March 2012

 • Lecturer(s) ד"ר נח ברוש, עמית מחקר בכיר בביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה, אוניברסיטת תל אביב; סגן-נשיא החטיבה לאסטרופיזיקה מהחלל ושל האנרגיות הגבוהות של האיגוד הבינלאומי לאסטרונומיה
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 20 March 2012

 • Lecturer(s) מידד פריינטא, מנכ"ל SPACECIALIST
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 20 March 2012

 • Lecturer(s) רני הלרמן, סמנכ"ל פיתוח עסקי, ImageSat
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 20 March 2012

 • Lecturer(s) דודי זוסימן, מנהל תכנית עמוס-4 , חלל תקשורת
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 20 March 2012

 • Lecturer(s) יו"ר: ד"ר חיים אסא, עמית בסדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 20 March 2012

 • Lecturer(s) פרופ' אלוף (במיל.) יצחק בן ישראל, ראש סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 20 March 2012

 • Lecturer(s) רם לוי, חוקר בסדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 20 March 2012

 • Lecturer(s) מאיה גליקמן-פריינטא, מנהלת תפעול וכספים, SPACECIALIST
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 20 March 2012

 • Lecturer(s) עפר דורון, מנהל מפעל מבת חלל, התעשיה האווירית
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 20 March 2012