Digital Media Services | Events

השקת עמותת מהנדסים ללא גבולות

השקת עמותת מהנדסים ללא גבולות

נערך בתאריך - 20.11.11

 • Lecturer(s) פרופ' אודי היימן, דיקן הפקולטה להנדסה
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Sunday, 20 November 2011

 • Lecturer(s) אבי בלאו, בוגר הפקולטה להנדסה, חבר בשילובים
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Sunday, 20 November 2011

 • Lecturer(s) ניר חזקיהו, ראש מחלקת מעורבות חברתית באגודת הסטודנטים
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Sunday, 20 November 2011

 • Lecturer(s) ד"ר ורד בלס, יו"ר מהנדסים ללא גבולות
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Sunday, 20 November 2011

 • Lecturer(s) ליעד דרעי- חרמון, מהנדסת מים
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Sunday, 20 November 2011

 • Lecturer(s) תומר מלאכי, רכז פרוייקט טיהור מים וביוגז
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Sunday, 20 November 2011

 • Lecturer(s) אולגה דבורקין
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Sunday, 20 November 2011

 • Lecturer(s) אלון קורץ, מנהל פרוייקט הגינה הקהילתית
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Sunday, 20 November 2011

You are here:Faculty Events/Engineering - הנדסה/שילובים/שילובים 2010-2011/השקת עמותת מהנדסים ללא גבולות