Digital Media Services | Events

בכור המהפכה

בכור המהפכה

סדרת הרצאות לזכר פרופסור אהרון קציר.

Event דוד וגולית: אנטיביוטיות קטנטנות משתקות את הריבוזום הענק

הרצאה של פרופ' עדה יונת באוניברסיטת תל אביב.
ההרצאה נערכה במסגרת סדרת הרצאות בכור המהפכה לזכרו של פרופ' אהרון קציר.
View 1 video >>

Event החלום האמריקאי - מיתוס ומציאות

תאריך: 09/04/13
פרופ' אייל נווה, הפקולטה למדעי הרוח ע"ש אנטין, אוניברסיטת תל אביב
דברי פתיחה: פרופ' אייל זיסר, דיקן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב
 
View 1 video >>

Event המדינה הישנה והחדשה - בין ביורוקרטיה להפרטה

תאריך: 26/02/13
הרצאה מפי הפרופ' דפנה ברק-ארז, שופטת בית המשפט העליון
דברי פתיחה: פרופ' אהרן שי, רקטור אוניברסיטת תל אביב

View 1 video >>

Event רפואה מוכוונת אישית – המהפכה כבר לפתחנו

פרופ' אהרן צ'חנובר
חתן פרס נובל לכימיה, הפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט, הטכניון, חיפה
דברי פתיחה: פרופ' רות ארנון, נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות
View 1 video >>

Event הגדרה חדשה מהו גביש

תאריך: 23/04/12
פרופ' דן שכטמן
חתן פרס נובל לכימיה, הפקולטה להנדסת חומרים, הטכניון, חיפה
דברי פתיחה: פרופ' יוסף קלפטר, נשיא אוניברסיטת תל אביב
View 1 video >>

Event ההיסטוריה של זכויות האדם בישראל

תאריך: 27/03/12
פרופ' יצחק זמיר
שופט (בדימוס) בית המשפט העליון, האוניברסיטה העברית בירושלים
דברי פתיחה: פרופ' מנחם מאוטנר, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב
View 1 video >>

Event השיר הישראלי ומקורותיו הרוסיים

תאריך: 04/03/11
הרצאה: ד"ר אריאל הירשפלד, ראש החוג לספרות עברית,
הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים
דברי פתיחה: פרופ' אהרן שי, רקטור אוניברסיטת תל־אביב
View 1 video >>

Event ? כיצד חושב התא

כיצד חושב התא?
דברי הקדמה: פרופ' משה מברך, דקאן הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז, אוניברסיטת תל־אביב
View 1 video >>

Event תופעות פסיכופתולוגיות כתוצאה מחוויות טראומתיות וטיפול בקרבנות טראומה

פרופ' עדנה פואה -- המחלקה לפסיכיאטריה, אוניברסיטת פנסילבניה, ארצות הברית
תופעות פסיכופתולוגיות כתוצאה מחוויות טראומתיות וטיפול בקרבנות טראומה
דברי הקדמה: פרופ' יוסף קלפטר, נשיא אוניברסיטת תל־אביב
View 1 video >>

Event מחלת פרקינסון – האם ניתן למנוע אותה?

פרופ' ניר גלעדי, המחלקה לנוירולוגיה, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי והפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר -  דברי הקדמה: פרופ' אהרן שי, רקטור, אוניברסיטת תל־אביב
View 1 video >>

Event שורשיו של הקולנוע הישראלי

מרצה: נסים דיין,בית הספר לאמנות, המכללה האקדמית, בית ברל.
דברי הקדמה: פרופ' מיכל פרידמן, הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, אוניברסיטת תל-אביב.
View 1 video >>

Event התמחות ותלות הדדית בכלכלה העולמית

מרצה: פרופ' אלחנן הלפמן.
המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת הרוורד, ארצות הברית.

דברי פתיחה: פרופ' דני לויתן, רקטור, אוניברסיטת תל-אביב.
30/5/2010
View 1 video >>

Event ראשית התיאטרון בארץ ישראל: בין הגמוניה, כפירה ומהפכה

פרופ' תום לוי, החוג לאמנות התיאטרון, הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, אוניברסיטת תל אביב
דברי הקדמה: פרופ' נורית כנען-קידר, הפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל אביב
View 1 video >>

Event הגנום האנושי: יותר נגיש, הרבה יותר מורכב

מרצה: פרופ' גידי רכבי
דברי פתיחה: פרופ' דני לויתן
2.3.09
View 1 video >>

Event מלחמת האסלאם במערב: מיתוס ומציאות

מרצה: פרופ' שמעון שמיר
דברי פתיחה: פרופ' שלמה בידרמן
 2.3.09
View 1 video >>

Event שיטות חדשות בריפוי סרטן

ההרצאה התקיימה בתאריך 27.02.07
View 1 video >>

Event יעקב, רחל ולאה: תמונות מחיי נישואין

מרצה: מאיר שלו

ההרצאה נערכה בתאריך 29.05.07

View 1 video >>

Event חקר האושר

אוניברסיטת תל אביב
20.3.03

View 1 video >>

Event מדע, טכנולוגיה ובטחון

מרצה: פרופ' יצחק בן ישראל

27.03.07

View 1 video >>

Event עולמה הקסום של השינה

מרצה: פרופ' פרץ לביא

3.4.06

View 1 video >>

Event קולות המוסיקה - פיסיקה ומוסיקה

מרצה:פרופ' אברהם קציר

9.5.05

View 1 video >>

Event מבוא לכלכלת הג'ונגל

פרופ' אריאל רובינשטיין

29.5.03
View 1 video >>

Event מוסר בלי מטפיסיקה

מרצה: פרופ' הילרי פטנם

27.2.03

View 1 video >>
You are here:Lecture Series/בכור המהפכה