Digital Media Services | Events

צהרי יום ד' - הרצאות בחסות הרקטור

צהרי יום ד' - הרצאות בחסות הרקטור

Event נפלאות התבונה: כיצד המדע מתמודד עם מחלות מוח

פרופ' אילנה גוזס, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, מרכז אדמס לחקר המוח וביה"ס סגול למדעי המוח

 

להרצאות המוקלטות לחצו כאן

View 0 video >>

Event חקר הגנום שלנו: סיכויים וסיכונים

פרופ' יוסי שילה, פרופ' שושנה שילה – הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

View 1 video >>

Event התהוות המזרח התיכון של ימינו

פרופ' אשר ססר – הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

View 11 videos >>

Event העולם הכלכלי החדש: מגמות גלובליות והצפי לעתיד

פרופ' ליאו ליידרמן – ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

View 11 videos >>

Event ורשה ויהודיה בתקופת השואה: צוהר לחיי הפרט והחברה בתקופות קיצון

פרופ' חוי דרייפוס - הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

View 11 videos >>

Event עדותם של מאובנים לאבולוציה של האדם

פרופ' יואל רק - הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

View 12 videos >>

Event סיפורי הבעל שם טוב – דמותו העלומה של מחדש דתי

פרופ' מנחם לורברבוים - הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

View 12 videos >>

Event סיפורים גותיים – זהות, רגש ופנטזיה בגרמניה מימי הביניים אל המאה ה-20

פרופ' אסף פינקוס - הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ

View 5 videos >>

Event פיזיקה בגובה העיניים

פרופ' רון ליפשיץ - הפקולטה למדעים מדויקים

תשע"ז (2016-2017)

View 12 videos >>

Event האסלאם והמערב: מפגש או התנגשות ציוויליזציות?

פרופ' אוריה שביט - הפקולטה למדעי הרוח

View 12 videos >>

Event אומנות והיסטוריה

מרצה:  פרופ' משה צוקרמן - הפקולטה למדעי הרוח, בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ, והמכון להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן.

29.10.14

View 12 videos >>

Event ארצות הברית של אמריקה - מעלייה לשקיעה?

מרצה: פרופ' אייל נווה, החוג להיסטוריה כללית בפקולטה למדעי הרוח

View 14 videos >>

Event כדור הארץ - הגירסא המדעית

מרצה : פרופ’ שמואל מרקו, החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים

View 14 videos >>

Event פריז ולונדון - ביוגרפיות של ערים בשנים 1800-2012

סדרת הרצאות שנערכה במסגרת "צהרי יום ד'" - הרצאות בחסות הרקטור,
אוניברסיטת תל אביב מרץ-יוני 2012

View 13 videos >>

Event "ברלין בין פריז למוסקבה- אמנות ואדריכלות בעת החדשה"

סדרת הרצאות שנערכה במסגרת "צהרי יום ד'" - הרצאות בחסות הרקטור,
מרצה: ד"ר עדינה מאיר-מריל, אוניברסיטת תל אביב
24.2.10-26.5.10
View 10 videos >>

Event אתגר הריבונות במסורת הפוליטית היהודית

מרצה: פרופ' מנחם לורברבוים, הפקולטה למדעי הרוח

סדרת ההרצאות התקיימה בין התאריכים 4.3.09-17.6.09

View 12 videos >>

Event פנים רבות לידע

נובמבר 2007- ינואר 2008
View 9 videos >>

Event סדרת הרצאות על האבולוציה האנושית- פרופ' יואל רק

סדרת הרצאות מפי פרופ' יואל רק מהחוג לאנטומיה ואנתרופולוגיה באונ' תל אביב.
אוקטובר- דצמבר 2003
View 10 videos >>

Event גנום, גנומים, הנדסה גנטית וגנאתיקה

מרצה: פרופ' דן גראור, הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז
אוניברסיטת תל אביב
אוקטובר 2001- ינואר 2002
View 12 videos >>

Event ישראל הקדום: ארכיאולוגיה, מקרא ומה שקרה

מרצה: פרופ' ישראל פינקלשטיין

אוקטובר 2006- ינואר 2007

View 13 videos >>

Event ישראל בעמים: יהודים וישראלים מול האנטישמיות והשואה

פרופסור דינה פורת מהחוג להיסטוריה של עם ישראל בסדרת הרצאות.
אוקטובר 2004- ינואר 2005
View 14 videos >>

Event סנס ונונסנס באמנויות

מרצה: דוקטור הנרי אונגר, הפקולטה לאומנויות

פברואר- יוני 2005

View 12 videos >>
You are here:Lecture Series/צהרי יום ד' - הרצאות בחסות הרקטור