Digital Media Services | Events

Brain Awareness Week - 2011

Brain Awareness Week - 2011

Brain Awareness Week - 2011

 • Lecturer(s) ד"ר גבי אמיתי
 • Location Lola Auditorium
 • Date Tuesday, 08 March 2011

עצבים מדברים
 • Lecturer(s) ד"ר גבי אמיתי
 • Location lola auditorium
 • Date Tuesday, 08 March 2011

קשרי הגומלין בין המוח והגוף: השלכות למחלות גופניות ונפשיות
 • Lecturer(s) פרופ' רז ירמיה
 • Location lola auditorium
 • Date Tuesday, 08 March 2011

סטרס והמוח:  הטוב, הרע והבלתי נודע
 • Lecturer(s) פרופ' אלון פרידמן
 • Location lola
 • Date Tuesday, 08 March 2011

המצאות ופיתוחים של תרופות ניסיוניות למחלת אלצהיימר ומחלות דומות
 • Lecturer(s) פרופ' אילנה גוזס
 • Location lola auditorium
 • Date Tuesday, 08 March 2011

חוויות מחשמלות: דרכים חדשות לשיפור הזיכרון
ד"ר דניאל לוי, המרכז הבינתחומי, הרצליה
 • Lecturer(s) ד"ר דניאל לוי
 • Location lola auditorium
 • Date Tuesday, 08 March 2011

ד"ר גבי אמיתי, נשיא העמותה הישראלית למדעי המוח.
 • Lecturer(s) ד"ר גבי אמיתי
 • Location lola auditorium
 • Date Tuesday, 08 March 2011