Digital Media Services | Events

כנס פכ"מ תל אביב ה-1: מדינה קטנה - שאלות גדולות

כנס פכ"מ תל אביב ה-1: מדינה קטנה - שאלות גדולות

תאריך: 1.5.18

  • Lecturer(s) דפנה אבירם-ניצן, מנהלת המרכז לממשל וכלכלה, המכון הישראלי לדמוקרטיה
  • Location TAU
  • Date Tuesday, 01 May 2018

 פרופ' מנואל טרכטנברג, ראש המועצה הלאומית לכלכלה לשעבר / מר חיים רוסו, נציב התאחדות התעשיינים, יו"ר הועדה הלאומית לקשרי אקדמיה - תעשייה / גב' נעמה קלר, מנהלת מכון ראות / מר שי בירן, מנכ"ל אג,ף כלכלה, הסתדרות העובדים הכללית החדשה

  • Location TAU
  • Date Tuesday, 01 May 2018

  • Lecturer(s) פרופ' דפנה הקר, מרצה וחוקרת בפקולטה למשפטים ובתכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת תל אביב
  • Location TAU
  • Date Tuesday, 01 May 2018

You are here:Faculty of Law/כנס פכ"מ תל אביב ה-1: מדינה קטנה - שאלות גדולות