Digital Media Services | Events

ערב עיון: השפעות צפויות של הצעת חוק חדלות פירעון לאור אירועי השנה האחרונה

ערב עיון: השפעות צפויות של הצעת חוק חדלות פירעון לאור אירועי השנה האחרונה

תאריך: 10/11/16

פרופ' אהוד קמר, מנהל מרכז פישר, אוניברסיטת תל אביב

עו"ד יהודה רוה, ראש משרד יהודה רוה ושות'

פרופ' רון חריס, דקאן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

  • Location TAU
  • Date Thursday, 10 November 2016

  • Lecturer(s) כב' השופט יורם דנציגר, בית המשפט העליון
  • Location TAU
  • Date Thursday, 10 November 2016

מנחה: עו"ד חגי אולמן, משרד יהודה רוה ושות'. דוברים: פרופ' דוד האן, האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי. כב' השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך, בית המשפט המחוזי בתל אביב. עו"ד ספי זינגר, מחלקת ייעוץ וחקיקה (כלכלי-פיסקלי), משרד המשפטים. עו"ד אלונה בומגרטן, יו"ר ועדת כינוסים וחדלות פירעון של לשכת עורכי הדין; משרד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות'.

 

  • Location TAU
  • Date Thursday, 10 November 2016

You are here:Faculty of Law/ערב עיון: השפעות צפויות של הצעת חוק חדלות פירעון לאור אירועי השנה האחרונה