Digital Media Services | Events

בינה מלאכותית: השלכות ופתרונות

בינה מלאכותית: השלכות ופתרונות

תאריך: 22/3/16

פרופ' ירון עוז, רקטור אוניברסיטת תל-אביב. פרופ' תמר רונן-רוזנבאום, דקאן הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל-אביב. גילי דרוב-היישטיין, מנהלת המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק וסדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה ובטחון, אוניברסיטת תל-אביב.

 • Date Tuesday, 22 March 2016

 • Lecturer(s) אלוף במיל' פרופ' יצחק בן-ישראל, ראש המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק וסדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה ובטחון, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 22 March 2016

 • Lecturer(s) פרופ' גל קמינקא, הפקולטה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר-אילן
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 22 March 2016

 • Lecturer(s) פרופ' מתי מינץ, פרופ' אמריטוס בביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 22 March 2016

 • Lecturer(s) חמוטל מרידור, מייסדת Brainhack ופיתוח עסקי בפלנטיר
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 22 March 2016

 • Lecturer(s) ד"ר גורן גורדון, מעבדת הסקרנות, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 22 March 2016

 • Lecturer(s) פרופ' שרית קראוס, ביה"ס למדעי המחשב, אוניברסיטת בר-אילן
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 22 March 2016

 • Lecturer(s) IBM , מעבדות המחקר שלMachine Learning Technologies ,עופר לביא
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 22 March 2016

 • Lecturer(s) פרופ' ליאור וולף, חוקר במרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק ופרופ' בביה"ס למדעי המחשב, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 22 March 2016

 • Lecturer(s) פרופ' נתן אינטרטור, חוקר במרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק ופרופ' בביה"ס למדעי המחשב, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 22 March 2016