Digital Media Services | Events

ביולוגיה בסקאלה ננומטרית

Tel-Aviv University

מתוך סדרת הרצאות "בצהרי היום". ההרצאות הן מפגש בלתי אמצעי עם סגל בית הספר לפיסיקה, במטרה להציג בפני תלמידי תואר ראשון (ואחרים) היבטים מן המחקר המתבצע כאן, כיצד הוא מתחבר לשאלות הגדולות שמעניינות את עולם המדע והטכנולוגיה, וכיצד סטודנטים יכולים להשתתף בו.

  • Lecturer(s): ד"ר רועי בק-ברקאי
  • Location: Auditorium Lev
  • Date: Sunday, 13 March 2011
You are here:Science/Physics/בצהרי היום- סדרת הרצאות/ביולוגיה בסקאלה ננומטרית