Digital Media Services | Events

הסכם הסחר הבינלאומי במוסרים חקלאיים מנקודת מבט לא אנושית

Tel-Aviv University

מושב: היבטים משפטיים

יו"ר: נטע אחיטוב, עיתונאית, "הארץ"

  • Lecturer(s): עו"ד יותם שלמה, הקליניקה לרגוליה סביבתית, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן
  • Location: TAU
  • Date: Sunday, 22 May 2016
You are here:Faculty of Law/לאכול בעלי חיים? יום עיון על אתיקה של אכילת בעלי חיים ומוצרים מן החי/הסכם הסחר הבינלאומי במוסרים חקלאיים מנקודת מבט לא אנושית