Digital Media Services | Events

ברכות

Tel-Aviv University

-ברכת ראש המחלקה למדע והנדסה של חומרים, פרופ' נעם אליעז
-ברכת דקאן הפקולטה הנדסה, פרופ' אהוד הימן
-ברכת נשיא האוניברסיטה, פרופ' יוסף קלפטר
-ברכת המדענית הראשית של משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, פרופ' נורית ירמיה

  • Location: TAU
  • Date: Wednesday, 21 May 2014