Digital Media Services | Events

עו"ד היבה חוסייני - הסכמי אוסלו ויישומם בראי המשפט הבינ"ל

Tel-Aviv University
  • Lecturer(s): עו"ד היבה חוסייני, לשעבר יועצת משפטית של המשלחת הפלסטינית למו"מ עם ישראל
  • Location: אוניברסיטת תל אביב
  • Date: Thursday, 20 June 2013