Digital Media Services | Events

בניין המדינה הפלסטינית מלמטה - הערכת ההישגים והאתגרים בתוכניות הפיתוח

Tel-Aviv University

דברי פתיחת המושב: ד"ר פאול ריבלין, אוניברסיטת תל אביב, יו"ר המושב

  • Lecturer(s): ד"ר אפרים לביא, אוניברסיטת תל אביב
  • Location: אוניברסיטת תל אביב
  • Date: Thursday, 04 April 2013
You are here:Society & Politics/The Tami Steinmetz Center for Peace Research - מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום /תהליך פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני - השלב הבא/בניין המדינה הפלסטינית מלמטה - הערכת ההישגים והאתגרים בתוכניות הפיתוח