Digital Media Services | Events

תחילת הופעתנו - אנו: "הומו סאפיאנס"- הרצאה תשיעית בסדרה

Tel-Aviv University
מרצה: פרופ' יואל רק מהחוג לאנטומיה ואנתרופולוגיה באונ' תל אביב.
מרצה: פרופ' יואל רק מהחוג לאנטומיה ואנתרופולוגיה באונ' תל אביב.
You are here:Lecture Series/צהרי יום ד' - הרצאות בחסות הרקטור/סדרת הרצאות על האבולוציה האנושית- פרופ' יואל רק/תחילת הופעתנו - אנו: "הומו סאפיאנס"- הרצאה תשיעית בסדרה