Digital Media Services | Events

טיהור מי ביוב והפקת ביוגז באגן נחל קדרון

Tel-Aviv University
  • Lecturer(s): תומר מלאכי, רכז פרוייקט טיהור מים וביוגז
  • Location: אוניברסיטת תל אביב
  • Date: Sunday, 20 November 2011
You are here:Faculty Events/Engineering - הנדסה/שילובים/שילובים 2010-2011/השקת עמותת מהנדסים ללא גבולות/טיהור מי ביוב והפקת ביוגז באגן נחל קדרון