Digital Media Services | Events

החלל בישראל משבר או הזדמנות - מושב שלישי

Tel-Aviv University
נושא המושב: "החלל בישראל ובעולם"
*יו"ר: פרופ' צבי פירן, מכון רקח לפיזיקה, האוניברסיטה העברית.
*ד"ר נח ברוש, מנהל מצפה הכוכבים ע"ש וויז של א וניברסיטת תל–אביב, בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה:
"מדע מהחלל: היבט פנימה, מחקר החוצה, תוך שאיפה אל העתיד".

*ד"ר צבי קפלן, מנהל סוכנות החלל הישראלית:
"שיתופי פעולה בינלאומיים בחלל כמנוף לעצמה והתעצמות".

*גב' דגנית פייקובסקי, אוניברסיטת תל–אביב:
"להיות יצרן או צרכן — דילמות בקביעת מדיניות חלל".

*פרופ' חיים אשד, ראש תכנית החלל במשרד הביטחון:
"טכנולוגיות חלל — הווה ועתיד".
  • Location: Tel Aviv University
  • Date: Tuesday, 03 November 2009