Digital Media Services | Events

החלל בישראל משבר או הזדמנות - מושב שני

Tel-Aviv University
מושב שני בנושא: "תעשיית החלל בישראל"

*יו"ר: תא"ל (מיל.) עוזי עילם, עמית מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי.

*יוסי וייס, סמנכ"ל התעשייה האווירית, מנהל חטיבת מערכות טילים וחלל:
"עתיד החלל בישראל בראי התעשייה".

*גבי סרוסי, סמנכ"ל ומנהל חטיבת מודיעין חזותי באלביט מערכות:
"הזדמנויות ואיומים בפיתוח מערכות חלליות בישראל".

* ארז ענתבי מנכ"ל Gilat Network Systems:
"השימוש בחלל כמנוף כלכלי וככלי לצמצום פערים".

*ד"ר דפנה גץ, עמיתת מחקר בכירה במוסד שמואל נאמן בטכניון:
"חוזקות וחולשות של תעשיית החלל הישראלית".
*יאיר רמתי, סמנכ"ל שיווק, התעשייה האווירית:
"לוחמה בחלל ומשגרי לוויינים".
  • Location: Tel Aviv University
  • Date: Tuesday, 03 November 2009