"יום עיון: המלחמה בעזה - הערכת ביניים", 27/01/2009