Digital Media Services | Events

יום עיון: אדריכלות מקיימת של קמפוסים ומבנים אקדמיים

יום עיון: אדריכלות מקיימת של קמפוסים ומבנים אקדמיים

8.4.14

דוברים:
-ד“ר אדר‘ אריה נשר, מנהל מקצועי, בית הספר ללימודי הסביבה ע“ש פורטר
-ד“ר אדר‘ ערן נוימן, ראש בית הספר לאדריכלות ע“ש עזריאלי, אוניברסיטת תל אביב
-אדר‘ יהונתן אלעזר, ממונה בנייה ירוקה, אגף תכנון, המשרד להגנת הסביבה

 • Location TAU
 • Date Tuesday, 08 April 2014

 • Lecturer(s) אדר‘ רמי גיל, המכון לחקלאות וביוטכנולוגיה – קמפוס שדה בוקר
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 08 April 2014

FOSTER+PARTNERS בשיתוף עם בר, שיפמן-נתן אדריכלים

 • Lecturer(s) אדר‘ יובל בר ואדר‘ גלית שיפמן-נתן
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 08 April 2014

 • Lecturer(s) אדריכלים תאה קיסלוב ובועז קיי
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 08 April 2014

You are here:Arts/Architecture/יום עיון: אדריכלות מקיימת של קמפוסים ומבנים אקדמיים