Digital Media Services | Events

יום העיון השנתי ה-34 לצפרות

יום העיון השנתי ה-34 לצפרות

תאריך: 2.12.13

דברי יו"ר הכנס, פרופ' יוסי לשם
ברכות:
-יו“ר המושב, פרופ‘ אמוץ זהבי, המחלקה לזואולוגיה
- נציג משרד התיירות

 • Location TAU
 • Date Monday, 02 December 2013

 • Lecturer(s) פרופ' פרץ לביא, נשיא הטכניון
 • Location TAU
 • Date Monday, 02 December 2013

 • Lecturer(s) פרופ' נרי לאופר, מנהל חטיבת הנשים בהדסה (לשעבר)
 • Location TAU
 • Date Monday, 02 December 2013

 • Lecturer(s) פרופ' יוסי לשם, דן אלון וערד בן דוד
 • Location TAU
 • Date Monday, 02 December 2013

 • Lecturer(s) סורל ריטר
 • Location TAU
 • Date Monday, 02 December 2013

 • Lecturer(s) יואב פרלמן ואודי גפן
 • Location TAU
 • Date Monday, 02 December 2013

יו"ר המושב: דן אלון
עורך הסרטון: אייל ברטוב

 • Lecturer(s) דרור גלילי
 • Location TAU
 • Date Monday, 02 December 2013

You are here:Medicine & Life Sciences/הפקולטה למדעי החיים - Faculty of Life Sciences/יום העיון השנתי ה-34 לצפרות