Digital Media Services | Events

25 שנה לאוסלו ומה עכשיו?

25 שנה לאוסלו ומה עכשיו?

אירוע שנתי לזכרו של ד"ר רון פונדק ז"ל

תאריך: 26.4.18

פרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ, אוניברסיטת תל אביב

מר יובל רחמים, יו"ר פורום ארגוני השלום

דברים לזכרו ופועלו של ד"ר רון פונדק ז"ל נציג/ת המשפחה

מר סמעאן ח'ורי, מנכ"ל הפורום לשלום ולדמוקרטיה (באנגלית)

דברים על רון פונדק מאת אחמד קריע, הרשות הפלסטינית (אבו עלא)

מתן מענק מחקר ע"ש רון פונדק ז"ל

  • Location TAU
  • Date Thursday, 26 April 2018

יו"ר: גב' יעל פתיר, מנהלת J-Street בישראל

מר אבי גיל, מנכ"ל משרד החוץ לשעבר

ד"ר יוסי ביילין, ח"כ ושר לשעבר, מיוזמי הסכם אוסלו וממובילי התהליך המדיני

ד"ר יאיר הירשפלד, הקרן לשיתוף פעולה כלכלי - (ECF) , מיוזמי הסכם אוסלו

פרופ' שלמה בן עמי, ח"כ ושר לשעבר, ממנהלי המו"מ על הסדר הקבע (2000)

  • Location TAU
  • Date Thursday, 26 April 2018

יו"ר: גב' תמי מולד חיו, עיתונאית ופעילה חברתית

מר גדי בלטיאנסקי, מנכ"ל יוזמת ז'נבה

גב' לאה שקדיאל, חברת הנהלה, עוז ושלום: תנועת השלום הדתית בישראל

מר קובי הוברמן, מייסד שותף, ישראל יוזמת

גב' הלית בראל, לשעבר מנכ"לית המועצה לשלום וביטחון

עו"ד מוריה שלומות, ארץ לכולם (2 מדינות, מולדת אחת)

  • Location TAU
  • Date Thursday, 26 April 2018