Digital Media Services | Events

סיפורים גותיים – זהות, רגש ופנטזיה בגרמניה מימי הביניים אל המאה ה-20

סיפורים גותיים – זהות, רגש ופנטזיה בגרמניה מימי הביניים אל המאה ה-20

פרופ' אסף פינקוס - הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ

  • Lecturer(s) פרופ' אסף פינקוס - הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
  • Location TAU
  • Date Wednesday, 29 March 2017

  • Lecturer(s) פרופ' אסף פינקוס - הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
  • Location TAU
  • Date Wednesday, 19 April 2017

You are here:Lecture Series/צהרי יום ד' - הרצאות בחסות הרקטור/סיפורים גותיים – זהות, רגש ופנטזיה בגרמניה מימי הביניים אל המאה ה-20