Digital Media Services | Events

בימת חוקר של יום ג'- תשע"ז: עם עולם - יהדות ויהודים במגע

בימת חוקר של יום ג'- תשע"ז: עם עולם - יהדות ויהודים במגע

בעריכתה ובהנחייתה של ראשת בית הספר למדעי היהדות, פרופ' תמר סוברן         

 • Lecturer(s) ד"ר ליהי יריב-לאור – האוניברסיטה העברית בירושלים
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 01 November 2016

 • Lecturer(s) הסופר יוסי סוכרי
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 08 November 2016

 • Lecturer(s) ד"ר רונית מרוז - אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 29 November 2016

 • Lecturer(s) פרופ' יעקב שביט – אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 20 December 2016

 • Lecturer(s) פרופ' אייל נווה – אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 03 January 2017

 • Lecturer(s) פרופ' מרק גמזה - אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 24 January 2017

 • Lecturer(s) פרופ' גלילי שחר, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 25 April 2017

You are here:Lecture Series/הרצאות בימת החוקר/בימת חוקר של יום ג'- תשע"ז: עם עולם - יהדות ויהודים במגע