Digital Media Services | Events

מהגרעין האיראני לגרעין הסכסוך הישראלי-פלסטיני: השיח האסטרטגי-קיומי של ישראל

מהגרעין האיראני לגרעין הסכסוך הישראלי-פלסטיני: השיח האסטרטגי-קיומי של ישראל

תאריך: 28-29/12/15

יו"ר: ד"ר אפרים לביא, מנהל מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב. דוברים: פרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב. פרופ' רענן ריין, סגן נשיא אוניברסיטת תל-אביב וראש מרכז דניאל אברהם ללימודים בינלאומיים ואזוריים. ד"ר אסף שרון, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב, יו"ר-שותף מכון מולד להתחדשות הדמוקרטיה בישראל. תא"ל מיל. גדי זהר, יו"ר המועצה לשלום ולביטחון.


מושב פתיחה: הרהורים על השיח האסטרטגי-קיומי של ישראל. יו"ר: ד"ר דימה (דימטרי) אדמסקי, בית-ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה.

 • Lecturer(s) פרופ' אורי בר-יוסף, בית הספר למדע המדינה, אוניברסיטת חיפה
 • Location TAU
 • Date Monday, 28 December 2015

 • Lecturer(s) ד"ר צ'ק פרייליך, עמית בכיר בביה"ס ע"ש קנדי בהרווארד, לשעבר סגן ראש המועצה לביטחון לאומי
 • Location TAU
 • Date Monday, 28 December 2015

יו"ר: ד"ר דימה (דימטרי) אדמסקי, בית-ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה. פרופ' אורי בר-יוסף, בית הספר למדע המדינה, אוניברסיטת חיפה. ד"ר צ'ק פרייליך, עמית בכיר בביה"ס ע"ש קנדי בהרווארד, לשעבר סגן ראש המועצה לביטחון לאומי.

 • Location TAU
 • Date Monday, 28 December 2015

מושב ראשון: חברה, משטר וגרעין באיראן: בין אידיאולוגיה למעשה. יו"ר: גב' הלית בראל, המועצה לשלום ולביטחון, דוקטורנטית באוניברסיטת מרילנד.

 • Lecturer(s) ד"ר רז צימט, מרכז אליאנס ללימודים איראניים, אוניברסיטת תל-אביב, "הפורום לחשיבה אזורית - מולד"
 • Location TAU
 • Date Monday, 28 December 2015

 • Lecturer(s) תא"ל מיל. עוזי עילם, המכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר מנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית וראש מפא"ת
 • Location TAU
 • Date Monday, 28 December 2015

יו"ר: גב' הלית בראל, המועצה לשלום ולביטחון, דוקטורנטית באוניברסיטת מרילנד. ד"ר רז צימט, מרכז אליאנס ללימודים איראניים, אוניברסיטת תל-אביב, "הפורום לחשיבה אזורית - מולד". ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור, מרכז אליאנס ללימודים איראניים, אוניברסיטת תל-אביב. תא"ל מיל. עוזי עילם, המכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר מנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית וראש מפא"ת.

 • Date Monday, 28 December 2015

מושב שני: ישראל והתמורות הגיאו-פוליטיות באזור – סכנות והזדמנויות. יו"ר: ד"ר אפרים לביא, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב.

 • Lecturer(s) פרופ' מאיר ליטבק, מרכז אליאנס ללימודים איראניים, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Monday, 28 December 2015

 • Lecturer(s) ד"ר נמרוד הורביץ, המחלקה ללימודי המזה"ת באוניברסיטת בן גוריון, "הפורום לחשיבה אזורית - מולד"
 • Location TAU
 • Date Monday, 28 December 2015

 • Lecturer(s) פרופ' שמעון שמיר, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Monday, 28 December 2015

יו"ר: ד"ר אפרים לביא, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב. פרופ' מאיר ליטבק, מרכז אליאנס ללימודים איראניים, אוניברסיטת תל-אביב. ד"ר נמרוד הורביץ, המחלקה ללימודי המזה"ת באוניברסיטת בן גוריון, "הפורום לחשיבה אזורית - מולד". פרופ' שמעון שמיר, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת תל אביב.

 • Date Monday, 28 December 2015

מושב שלישי: ישראל בזירה הבינלאומית – מדיניות חוץ מול מציאות בינלאומית משתנה. יו"ר: פרופ' גליה גולן, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 • Lecturer(s) פרופ' איתן גלבוע, המרכז לתקשורת בינלאומית ומרכז בס"א למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר-אילן
 • Location TAU
 • Date Monday, 28 December 2015

יו"ר: פרופ' גליה גולן, האוניברסיטה העברית בירושלים.פרופ' איתן גלבוע, המרכז לתקשורת בינלאומית ומרכז בס"א למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר-אילן. ד"ר אסתר לופטין, המרכז ללימודים אירופיים במרכז הבינתחומי הרצליה. מר דן קטריבס, ראש אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים בהתאחדות התעשיינים.

 • Date Monday, 28 December 2015

מושב רביעי: הסכסוך הישראלי-פלסטיני כאיום קיומי. יו"ר: תא"ל מיל. גדי זהר, המועצה לשלום ולביטחון.

 • Lecturer(s) פרופ' מוטי תמרקין, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 29 December 2015

יו"ר: תא"ל מיל. גדי זהר, המועצה לשלום ולביטחון. פרופ' מוטי תמרקין, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב. פרופ' מתי שטיינברג, המכון הישראלי לדמוקרטיה. פרופ' מתי שטיינברג, המכון הישראלי לדמוקרטיה.

 • Location TAU
 • Date Tuesday, 29 December 2015

יו"ר: פרופ' דניאל בר-טל, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב. פרופ' נסים מזרחי, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. ד"ר שלמה פישר, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים. פרופ' גבי שפר, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 • Date Tuesday, 29 December 2015

מושב שישי: ישראל – חברה, כלכלה, מוסר וביטחון. יו"ר: פרופ' תמר הרמן, האוניברסיטה הפתוחה והמכון הישראלי לדמוקרטיה.

 • Lecturer(s) פרופ' דן בן דוד, החוג למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל-אביב ונשיא מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 29 December 2015

You are here:Society & Politics/The Tami Steinmetz Center for Peace Research - מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום /מהגרעין האיראני לגרעין הסכסוך הישראלי-פלסטיני: השיח האסטרטגי-קיומי של ישראל