Digital Media Services | Events

אתגרים כלכליים למשק הישראלי בטווח הקצר ובטווח הארוך

Tel-Aviv University
  • Lecturer(s): פרופ' ליאו ליידרמן, בית הספר לכלכלה ע״ש ברגלס
  • Location: בר שירה
  • Date: Wednesday, 12 June 2019
You are here:Lecture Series/צהרי יום ד' - הרצאות בחסות הרקטור/העולם הכלכלי החדש: מגמות גלובליות והצפי לעתיד/אתגרים כלכליים למשק הישראלי בטווח הקצר ובטווח הארוך