Digital Media Services | Events

מקומם של המשקים המתעוררים בעתיד הכלכלי: סין, הודו, ברזיל, ומה לגבי אפריקה?

Tel-Aviv University
  • Lecturer(s): פרופ' ליאו ליידרמן, בית הספר לכלכלה ע״ש ברגלס
  • Location: העולם הכלכלי החדש
  • Date: Wednesday, 15 May 2019
You are here:Lecture Series/צהרי יום ד' - הרצאות בחסות הרקטור/העולם הכלכלי החדש: מגמות גלובליות והצפי לעתיד/מקומם של המשקים המתעוררים בעתיד הכלכלי: סין, הודו, ברזיל, ומה לגבי אפריקה?