Digital Media Services | Events

טראומה נפשית והלם קרב - טיפול ומניעה

Tel-Aviv University
  • Lecturer(s): פרופ' יאיר בר-חיים, בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב
  • Location: בר-שירה
  • Date: Monday, 11 March 2019