Digital Media Services | Events

מכרות שלמה והארכיאולוגיה של המאה ה-21: איך כימיה חושפת פיתוחים טכנולוגיים עתיקים ונדבכים בהיסטוריה של ארץ ישראל

Tel-Aviv University
  • Lecturer(s): עמרי ייגל
  • Location: יגלום
  • Date: Thursday, 17 May 2018
You are here:Faculty Events/הפקולטה למדעי הרוח - Faculty of Humanities/מתקופת הברונזה לתנועה הציונית ב-13 פרקים/מכרות שלמה והארכיאולוגיה של המאה ה-21: איך כימיה חושפת פיתוחים טכנולוגיים עתיקים ונדבכים בהיסטוריה של ארץ ישראל