Digital Media Services | Events

פאנל שוק העבודה הישראלי - לאן?

Tel-Aviv University

 פרופ' מנואל טרכטנברג, ראש המועצה הלאומית לכלכלה לשעבר / מר חיים רוסו, נציב התאחדות התעשיינים, יו"ר הועדה הלאומית לקשרי אקדמיה - תעשייה / גב' נעמה קלר, מנהלת מכון ראות / מר שי בירן, מנכ"ל אג,ף כלכלה, הסתדרות העובדים הכללית החדשה

  • Location: TAU
  • Date: Tuesday, 01 May 2018
You are here:Faculty of Law/כנס פכ"מ תל אביב ה-1: מדינה קטנה - שאלות גדולות/פאנל שוק העבודה הישראלי - לאן?