Digital Media Services | Events

ישראל מול מזרח תיכון משתנה - בצל החזון של "מדינה יהודית דמוקרטית"

Tel-Aviv University

יושבת - ראש:

פרופ' גליה צבר, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה.

  • Lecturer(s): פרופ' עוזי רבי
  • Location: TAU
  • Date: Tuesday, 13 June 2017