Digital Media Services | Events

You are here:Lecture Series/צהרי יום ד' - הרצאות בחסות הרקטור/מירושלים לרומא: שלושים השנים ששינו את העולם: 51 -81 לספירה/התנגשות תרבויות: הסיפור הטראגי של אישה ירושלמית - הרצאה מס' 1