Digital Media Services | Events

נפלאות התבונה - סדרת הרצאות על המוח

Tel-Aviv University
-פאנל הרצאות, יו"ר: פרופ' אילנה גוזס, נשיאת העמותה הישראלית למדעי המוח, ראש מרכז אדמס לחקר המוח, הקתדרה ע"ש  לילי ואברהם גילדור.
-פאנל הרצאות, יו"ר: פרופ' אילנה גוזס, נשיאת העמותה הישראלית למדעי המוח, ראש מרכז אדמס לחקר המוח, הקתדרה ע"ש  לילי ואברהם גילדור.

"רגש ומוח"
מרצה: פרופ' תלמה הנדלר, המחלקה לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

"שבבים של תקווה --  המפגש בין כימיה ואלקטרוניקה "
מרצה: פרופ' אשל בן יעקב, בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה,
הפקולטה למדעים מדוייקים ע,ש ריימונד ובברלי סאקלר


"מגינים על המוח"
מרצה: פרופ' נאוה זיסאפל, המחלקה לנוירוביולוגיה, הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז                       

"המוח והשינה"
מרצה: פרופ' אילנה גוזס, המחלקה לגנטיקה מולקולארית של האדם וביוכימיה,
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר  

הכנס נערך באוניברסיטת תל אביב,
14.3.2010