Digital Media Services | Events

הצגת מסד הנתונים של המכון להיסטוריה יהודית גרמנית

Tel-Aviv University
מרצה: דן בונדי, מכון שטיינהיים
"מוות, קבורה ואבל בקהילות האשכנזיות מימי הביניים המוקדמים ועד לראשית התקופה המודרנית - סדנא: לקרוא מצבות כטקסט"
אירוע שהתקיים במרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן,
אוניברסיטת תל אביב.
מרצה: דן בונדי, מכון שטיינהיים
"מוות, קבורה ואבל בקהילות האשכנזיות מימי הביניים המוקדמים ועד לראשית התקופה המודרנית - סדנא: לקרוא מצבות כטקסט"
אירוע שהתקיים במרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן,
אוניברסיטת תל אביב.
  • Lecturer(s): Dan Bondy
  • Location: TAU
  • Date: Wednesday, 12 May 2010